zürriyet

(ar.)* döl.

bir kimsenin soyundan gelen kişi(ler) anlamında da kullanılır; nesil anlamında da.