:

ilkokulda ''din kültürü ve ahlak bilgisi''* dersine giren öğretmenimizin ayıp kaçmasın, fesat mode on olmasın diye sürekli '' iki nokta sırt sırta'' diye telaffuz ettiği noktalama işaretidir.