10 things we learned from joey tribbiani | friends

friends'in joey'si ve onun bize kattığı* 10 şeyi içeren güzel bir çalışma olmuş.