1961 anayasası

anayasa mahkemesi, yargıtay, danıştay ve sayıştay, bu anayasa ile yargı sistemine girmiştir.
1971 muhtırasına kadarki dönemde, türkiye'deki bireysel hak ve özgürlükler tavan yapmış, sendikalar güçlenmiş, lise ve üniversite öğrencileri bile örgütlenmeyi öğrenmiştir.
en demokratik anayasamızmış ama uygulanamamış.