3 mart dünya seks işçileri günü

her yıl daha fazla etkiliklerle gündeme gelen gün.

http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsi...
kırmızı şemsiye'nin 3 mart programı;

http://gzone.com.tr/kirmizi-semsiye-csih...

istanbul lgbtt dayanışma derneği de 3 mart dolayısıyla seks işçilerine öz savunma eğitimi düzenlendiğini açıkladı.
seks işçileri evrensel bildirisi

yasalar; bireysel karar sonucu olan tüm fuhuş türleri suç olmaktan çıkarılmalıdır /
fuhuş suç olmaktan çıkarılıp meslek standartlarına göre düzenlenmelidir / var olan
pek çok meslek kollarının, seks işçilerini sömürdüğü unutulmamalı ve bu önlenmelidir
/ dolandırıcılık, baskı, şiddet, sübyancılık, çocuk işçi çalıştırma, tecavüz ve ırkçılığa
karşı fuhuşla ilgili olsun olmasın, her yerde ve milli sınırlar ötesinde ceza yasaları
düzenlenmelidir / seks işçilerinin örgütlenme, ülke içinde ve uluslararası seyahat
özgürlüğünü engelleyen ve/ya engelleyecek şekilde yorumlanabilecek yasalar
kaldırılmalıdır / seks işçilerinin özel hayatları olduğu ve ihlal edilemeyeceği ile ilgili
düzenlemeler getirilmelidir.
insan hakları; seks işçileri için konuşma, seyahat, göç, çalışma, evlenme ve annelik
özgürlüğü ile işsizlik sigortası, sağlık sigortası ve barınma dahil tüm insan hakları ve
sivil özgürlükleri garanti altında olmalıdır / fuhuş ve eşcinselliğin bir suç durumu
oluşturması temelinde insan hakları ihlal edilen herkese iltica hakkı verilmelidir.
çalışma koşulları; fuhşu sistematik olarak bir bölgeye sınırlandıran yasalar
engellenmelidir / seks işçilerine yaşayacakları ve çalışacakları yeri seçme özgürlüğü
tanınmalıdır / seks işçilerinin hizmetlerini, başkalarının değil kendilerinin sağladığı
koşullarda sürdürmeleri sağlanmalıdır / seks işçilerinin haklarını korumayı garanti
eden ve seks işçilerinin şikayetlerini yöneltebilecekleri bir komite oluşturulmalıdır / bu
komite seks işçilerinden ve avukatlar ile destekleyici diğer meslek temsilcilerinden
oluşmalıdır / seks işçilerinin örgütlenmelerini ve bireysel güvenlikleri için birlikte
çalışmalarını sınırlayacak yasalar engellenmelidir.
sağlık; bütün kadınlar ve erkekler cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve aids için
düzenli sağlık taramaları için bilinçlendirilmelidir / sağlık kontrolleri tarih boyunca seks
işçilerini denetlemek ve damgalamak için kullanıldığından ve yetişkin seks işçileri,
cinsel sağlık konusunda başkalarına göre daha bilinçli olduklarından, seks işçileri için
zorunlu kontroller cinsel olarak aktif olan herkes için zorunlu olmadığı sürece kabul
edilemez.
hizmetler; çocuk fuhşunu engellemek için evinden kaçmış çocuklara iş, danışmanlık,
yasal ve barınma hizmetleri sağlanarak çocuklara fırsatlar sağlanmalı ve durumları
iyileştirilmelidir / seks işçilerinin de tüm vatandaşların sahip olduğu sosyal hak ve
hizmetlerden yararlanmaları sağlanmalıdır / artık çalışamayan seks işçilerine
sığınma evleri açılarak hizmetler sağlanmalı, mesleği bırakmak isteyen seks
işçilerine eğitim programları düzenlenmelidir.
vergiler; seks işçileri ve fuhuş sektörüne hiçbir özel vergi uygulanmamalıdır / seks
işçileri diğer serbest meslek sahipleri ve işverenlerle aynı tabanda düzenli vergi
ödemeli ve aynı haklara sahip olmalıdır.
kamuoyu; her ırk, cins ve milletten seks işçileri ve/ya eski seks işçilerini damgalayıp,
ayırım gözeten sosyal tavırları değiştirmek için eğitim programları desteklenmelidir /
fuhuş sektörü içinde müşterinin çok önemli ama hep göz ardı edilen rolünün toplum
tarafından anlaşılmasına yardımcı olacak eğitim programları geliştirilmelidir, bununla
beraber müşteriler de seks işçileri gibi suçlanmamalı ve damgalanmamalıdır.
seks işçileri ve eski seks işçilerinin hakları ve örgütlenmeleri için bu bildiri
desteklenmelidir.
kaynak: seks işçileri evrensel bildirisi, uluslararası seks işçileri hakları çalışma komitesi, amsterdam 1985
kaynak url: http://www.kadinkapisi.org/kaynak/bildir...

2001 yılında hindistanın kalküta kentinde düzenlenen seks işçileri festivalinden sonra gelenekselleşen seks işçilerinin ve kendini aynı güruha yakın hissedenlerin kutladığı gün
bu yılki pembe hayat derneğinin etkinlik programı açıklanmış.

http://asdi-lgbti.com/2017/02/25/pembe-h...