a.c.a.b.

anti cuts action bristol - tasarruf kesintilerine, kapitalizm ve hiyerarşiyle savaşan yerel bir grup.
association of community access broadcasters - yeni zelanda radyo istasyon topluluğu.