a separate peace

john knowles'in inanilmaz iyi eseri. bize lisede okuttuklarinda oldukça eşcinsel göndermeler yaptığı için, içimdeki ne yapacağımı bilemediğim ateşleri körükleyen, gençliğimde unutulması imkansız iz bırakmış kitaptır. gene and finny... ah be!
john knowles'in inanilmaz iyi eseri. bize lisede okuttuklarinda oldukça eşcinsel göndermeler yaptığı için, içimdeki ne yapacağımı bilemediğim ateşleri körükleyen, gençliğimde unutulması imkansız iz bırakmış kitaptır. gene and finny... ah be!