abdal

tasavvuf da en üst manevi mertebenin bir adıdır.