absürt

latince kökenli bir terimdir.
klasikleşmiş bir latince deyişi hatırlatır: credo, qua absurdum! (inanıyorum, çünkü mantıksız/saçma)