adliye

adaleti sağlamakla görevli makamların tamamının bulunduğu devlet dairesi