ağrı kesici

vücutta hissedilen ağrıyı; kesmeye, yok etmeye, engellemeye yarayan ilaçtır.