aktif eşcinsellerden soğuma sebepleri

dostum aktif demişsin ama bu düpedüz, ben gay değilim aktifim tipi olmuş sebeplerdir.
israrla aktif olduğunu belirtmek.