aktif olarak cinsel ilişkide bulunmak anlamına gelen sözler

atlamak; ayıklamak; basmak; bastırmak; becermek; biçimlemek; biniş; binmek; bombalamak; çarpışmak; çatıya çıkmak; çivilemek; dalmak; devirmek; diplemek; doldurmak; düdüklemek; dümteklemek; düzmek; düzeltmek; elden geçirmek; elinden geçmek; enjeksiyon natürel; fişek atmak; fişi çekmek; geçirmek; gırnavlamak; gitmek; gitgel yapmak; haklamak; haka başa getirmek; halletmek; hastar; hastar etmek; ifadesini almak; iş almak; işlemek; iş tutmak; iyi etmek; iyilik düşünmek; kalıba çekmek; kalıba girmek; kaskaslamak; kasnaklamak; kayız etmek; kaymak; kiremit aktarmak; koşalamak; koymak; küfeden gitmek; lehim; lehimlemek; lötrefil yapmak; muamele çekmek; nefes çekmek; parmak ıslatmak; perçinlemek; pilavdan gitmek; pipo temizlemek; pompalamak; sallamak, sandöviç; sandöviç yapmak; saat ayarlamak; seferi olmak; sekize çekmek; sekize çevirmek; sıraya dizmek; sinkaf etmek; sinef etmek; sinkaflamak; şaapmak; şimendiferi raya sokmak; şişirmek; tamamlamak; tezgah kurmak; tezgahtan geçirmek; tığlamak; tıngırdamak; tokmaklamak; tokuşmak; tormaya girmek; turnike; uçmak; ufalamak; uydurmak; üfelemek; üstünden geçmek; üzerinden geçmek; vurmak; vuruşmak; vuruşturmak; yapmak; yatmak; yefallemek; yemek; yıkmak; zaalaşmak

kaynak( hulki aktunç, büyük argo sözlüğü)