alelade

her zaman görülen, olağan, bayağı

(bkz: bayağı)