alfa ve omega

tevratta ve kur'anda da dolaylı olarak yer alan, antik dönem tanrı tasvirlerinin ayrılmaz parçası: ezeli ve ebedi olan, başlangıç ve bitiş, herşeyi başlatan ve herşeyi sonlandıran anlamlarına geliyor ve yaratıcıyı temsil ediyor.
fenike kökenli yunan alfabesinin ilk ve son harflerine birçok dini anlam yüklenmiştir...bu nedenle, "alfa ve omega benim!" der tanrı yeni ahitte...