ali şeriati

islam dinini saplandığı bataktan,sultanların elinden kurtarmaya çalışmış iranlı sosyolog alim. sizi rahatsız etmeye geldim diyerek uyuşuk ve itaat etmeye alışmış müslümanları uykularından uyandırmaya çalışmıştır.
iranın bir köyünde doğup tüm islam alemini etkilemiştir.dini zapturap altına alan mezheplere,şeyhlere,ulemaya karşı isyan bayrağını çekmiştir.marksist ve sosyalist düşünce akımından etkilenmiş olup islam ile çok güzel bir şekilde harmanlamıştır.din yorumu sosyal bilimlere uygun ve yobazlıktan uzaktır.iran islam devrimi öncesi şah yönetimine karşı fikir savaşı vermiştir.devrimden sonra da mollarlarca öldürüldüğü söylenir.
islam dinini özüne döndürmeye amaçlamış lakin ömrü yetmemiştir.eşitsizlik içinde doğan isyan dinini sultanların baskıcı dini olmaktan kurtarmaya çalışmıştır.sunniler kendisine şiayı yayamaya,ülkesinde ki şia alimler ise sunnilik yaptığını idda etmişlerdir.burdan bile doğru yolda olduğunu anlaşılıyor.sosyalizmin islamın içinde olduğunu ve eşitlik içinde yaşamayı,allahın nimetlerinden eşit faydalanmayı,dini hocalardan molalardan kurtarmak gerektiğini söylerek müslümanları uyarmıştır.adına sayfalarca yazı yazılabilir.

üstaddan sözler:
----“yine kandırıldık ve uyutulduk ve köle olduk. özgürlüğümüzü bize veren dinimizi öylesine farklı yaşıyoruz ki. saray değil bir çamur evde yatan peygamberlerden sonra bazı sıfatlar adı altında saraydan emirlerle yaşamımızı değiştirip dinimizi unuttuk. peygamber hiç rahat yünlü yatakta yatmamışken, ümmeti, ümmeti diye geceleyin gözyaşı dökerken, din yalnız allah’ın oluncaya kadar zulümle savaşırken bizler de bir başka düzenin köleleri olduk. islam’ın bize verdiği kölelikten halife olma sıfatını biz halifelikten köleliğe çevirdik. sistemin çarklarını kırması gereken bizler, sistemin çarkları arasında eridik. sonra biz de ya kendimize saraylar yapmak için mala ya da başkasına saraylar yapmak için bazılarına köle olduk. ey dostum! sen mezarlar için kurban edilirken biz saraylar için kurban edildik...”--

-ben, ülkeler arasına çekilen sınırlara inanmadığım gibi... insanlar arasına çekilen sınırlara da inanmıyorum.

-ne zaman yoksulluk bir kapıdan girerse, din başka bir kapıdan çıkıp gider!

-islam bir maddedir. eğer uyuşturucu bir etken haline gelirse bir eroin çeken gibidir. zira eroin işlevi görür. eğer islam'ı bilinçlendirici bir madde haline getirirlerse hareket ve bilinçlenme etkenine dönüşür.

-' okuyun, diyor okuyun. çünkü mürekkebin akmadığı yerde kan akıyor