allahın öküzü

aşık ihsani adlı ozanımızın zamane politikacıları için yazdığı atma türkünün adı.
devir değişse de politikacılar değişmiyor efendim.