amansız

acımasız, vicdansız ve zalimce anlamlarında kullanılan bir sıfat ve zarftır.

...amansız bir hastalık...
... amansızca bir savaş başladı...