ambale olmak

çok yorulup iş göremez, düşünemez duruma gelmek, zihni karışmak.