andante

müzikal terimlerden. parçanın orta yavaşlıkta çalınacağını gösterir.