angus and julia stone

'all of me' ile insanı depresif bir moda sokan grup
sevilesi, dinlenilesi, dinlettirilesi müzik yapabilen insanlar.