arıza

elektronik, mekanik vb. cihazlarda cihazın bir parçasının bozulması nedeni ile cihazın bir kısmının ya da tamamının işlevini yitirmesi.