arpacık

büyüklerin nazardan çıktığını söyledikleri göz çevresinde oluşan küçük şişlik.
gözde oluşan ve acı veren tanecikler.