aşırı empati sendromu

"elalem ne der?" ile örülmüş, başkaları için yaşamak olarak adlandırabileceğimiz kişinin devamlı olarak karşısındakinin duygu ve düşünceleriyle ilgilenmesi ve bu durumun bir çeşit ‘aşırı odaklanma’ hali oluşturmasıdır. özellikle kayıp kuşak diyebileceğimiz x kuşağı öncesini bir dönem sanırım pençesine almıştır.