azerice

türk dilleri içerisinde oğuz grubunda yer alır. diğer orta asya halklarıyla kıyaslayınca türkçe'ye en yakın olan dildir. hatta dilden ziyade şive olarak kabul edilmesi gerektiğini ileri sürenler vardır. zamanında türkiye türkçesini ortak dil olarak kullanma projesi hazırlanmış lakin yeterli desteği bulamamıştır. yavaş konuşulduğu takdirde azerice'nin %60-70'ini anlamak mümkündür.
azerbaycan ve azerice denince süleyman demirel'in" siz de az pezevenk değilsiniz" bombasını unutmamak gerek. demirel'in azerbaycan gezisi sırasında azeri heyetiyle arasında geçen müthiş diyalog şöyle gelişmiştir:
türkiye republikası prezidenti seyın süleyman demirel, türk dönyasının ileri gelen "pezevenklerinden"dir. birçok türk soydaşımızın ülkemizde karhane açmasına öncülük itmiştir, der.
azericede pezevenk önder demektir. karhane de şirket demektir. süleyman demirel de altında kalmamıştır tabii ki. "efendim siz de az pezevenk değilsiniz".
bize eğlenceli gelen dildir. (bkz: azericede silah) fakat bunun yanı sıra kelimeleri başka bir dilden alıp, uyarlamak yerine, anlamına uygun bir felsefeyle isimleştirmeyi yeğlemişlerdir. örn: artık=fazla demektir.
http://mikiurl.com/r/cqiga9
dilden ziyade şive olarak kabul edilmesi gerektiğini ileri sürenler şöyle dursun zaten şivedir.
iran azerbaycanındaki azerice azıcık da olsa farklıdır farsçanın etkisi ile. gittikçe de farklılaşmaktadır. sırf bu bölgede bulunan şehirlerde farklılık farkedilebilir. türkiye sınırına yakın bölgelerde konuşulan azerice türkçe'ye çok daha benzerken, doğuye gidildikçe azerbaycan azericesine dönüşür.