azerice

2 Entry Daha
türk dilleri içerisinde oğuz grubunda yer alır. diğer orta asya halklarıyla kıyaslayınca türkçe'ye en yakın olan dildir. hatta dilden ziyade şive olarak kabul edilmesi gerektiğini ileri sürenler vardır. zamanında türkiye türkçesini ortak dil olarak kullanma projesi hazırlanmış lakin yeterli desteği bulamamıştır. yavaş konuşulduğu takdirde azerice'nin %60-70'ini anlamak mümkündür.
11 Entry Daha