bacıyan-ı rum

anadolu kadınlar birliği manasına gelen osmanlı evletinin kuruluş aşamasında var olan kadın örgütü.erkekler sefere çıktığında şehrin yönetim,koruma ve diğre işleri bu birlik tarafından yapılırdı.hatta erkeklerle birlikte savaşdıkları da tarihi kaynaklarda geçmektedir.islamı dinine geçişin ilk yıllarına denk gelen bu luşum daha sonra erkek egemen sistem tarafından yavaş yavaş kaldırılmış ve kadın bir peçenin arkasından evine hapsedilmiştir.
hacivat ve karagöz neden öldürüldü filminde geçen sahneleri mevcuttur.