bağıl nem

havadaki mevcut nem miktarının, taşıyabileceği nem miktarına(doyma miktarına) oranına bağıl nem denir. bir başka ifade ile mutlak nem ile maksimum nem arasındaki orana bağıl nem denir. bağıl nem yüzde (%) olarak ifade edilir.
bağıl nem şu formülle hesaplanır: mutlak nem(bölü)maksimum nem(çarpı)100
formülden de anlaşılacağı gibi bağıl nem, mutlak nem ve doyma miktarının (maksimum nemin) etkisi altındadır. maksimum nem de sıcaklıkla ilişkili olduğu için bağıl nem hava sıcaklığından da büyük ölçüde etkilenir.
türkiye'de bağıl nemin en fazla olduğu yer karadeniz bölgesi'dir.