bağımsız seks ortaklığı

açık ilişkinin hissi yanı olmayan bir nevi ince hesaplı şirketleşmiş hali.

envanter defteri türünden ticari defter hesabı esaslı bu ilişki türünde duygusal bağ olmayıp tamamen seks dürtüsü amacıyla bir araya gelme söz konusudur. isteyen taraf aynı çatı altına dönmek kaydıyla kaçamak yapmakta serbesttir. birlikte yaşama durumu nedeniyle fuck buddy kurumundan da ayrılan bağımsız seks ortaklığı, beraber yaşayan asla aralarında sevgili bağı olmayan ancak birbirinden ayrılmayı düşünmeyen bireylerin ortak yaşam alanı formülüdür aslında.