barış ve demokrasi partisi

egemen güçler tarafından yönetilen medya tarafından ısrarla "bölgesel parti", "etnik kimlik politikası yürüten parti", "meclisteki teröristler" şeklinde lanse edilen türkiye cumhuriyeti devleti'nin resmi partisidir. öteki partilerin rant dertleri, laf kavgaları, iki yüzlülüklerine karşın kendi ajandasına, "her türlü ayrımcılık ve yok sayılmayı yok etmek ve bundan ötürü oluşan eşitsizliklerle mücadele etmek" ilkesini yerleştirmiş partidir. olaya bu şekilde yaklaşan başka partilerle de işbirliği içinde de olduğunu gösteren kongre girişimi politikası cidden takdire şayandır.

eşcinsel hakları konusunda da şimdiye kadar hiçbir partinin gösteremediği cesareti gösteren de bu parti olmuştur. bu konuda partinin milletvekillerinden sebahat tuncel ve sırrı süreyya önder'in çabaları ileride türkiye'deki eşcinsel mücadele tarihinin önemli başlıklarını oluşturacağına kuşku yoktur.