başbakanımsı

kendi iradesiyle karar veremeyen ama siyasi ünvanı başbakan olan kişidir.