basmışım aminoasidi taş gibiyim

güldür güldür programındaki ismail karakterinin repliği.