bayağı

aşağılık, pespaye: basit, adi, amiyane, banal: herhangi bir özelliği olmayan, sıradan, alelade.
(bayağı) hemen hemen, âdeta: gerçekten oldukça, epey

hiçbir farklı özelliği olmayan