bayram

- millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
- özel olarak kutlanan gün *

(bkz: milli bayramlar)
(bkz: dini bayramlar)
(bkz: kültürel bayramlar)