beddua

ingilizce'deki bad ile farsça'daki bed (türkçeleşmişi "bet"), aynı kökten gelir ve kötü anlamı taşır. bed ve dua sözcüklerinden birleşmiş olan bu sözcük de, "kötü dua" anlamındadır.
kendisine veya kendini ait olduğunu hissettiği yere, kişinin ailesine, yakınlarına, mensubu olduğu millete, ülkeye, kişinin malına-mülküne-ırzına vb. tasallut eden, zarar veren kişiye, kişilere, kurumlara karşı, tanrı'dan o kişiye bir ceza, bela vermesi isteğidir, duasıdır. takdir-i ilahi temennisidir.

(bkz: beddua etmek)
türkçesi kargış ve ilenç.
ilenmek ve kargımak, beddua etmek anlamında.