beden algı bozukluğu

her ergende olan, yetişkinliğe geçilirken gerçeklerin kabullenilmesiyle çoğunlukla atlatılan şey.