ben dünyanın en büyük ibnesi olabilirim

devamını içimden getirdiğim şirin şarkı sözü.