benzer

birbirine benzeme durumu.
görünüş ve yapı bakımından ona eş olan.