beyaz at

rüyada görüleni murat'tır. ama her murat beyaz at değildir.

(bkz: beyaz atli prens)
incil'de adı geçen mahşerin dört atlısından biridir. kutsallığı simgeler. yay taşır,taç takar savaşır ve yener. binicisi isa'nın kral olarak hazır bulunuşunu simgeler.
hikayedeki karakter. canlı kılığına girmiş kutsal bir varlık.

şöyle ki: parıltılar saçarak bir gece yarısı, dünyadaki ailemi tekrar görebilmem için tanrı'nın lütfu ile beni yeryüzüne indiren kanatlı tek boynuzlu hayvan.