beyin körlüğü

sağlıklı düşünememek, duyamamak, görememek, anlayamamak.... olumlu bir yönde olduğunda ise kazanılmış, deneyim edilmekte olan öğrenilmiş çaresizliktir. sonrasına açılan kapılardan en zevk vereni maskeli ahlakçılık. gerçek acıdır.

(bkz: aziz nesin)
beynin lens mi ? şeklinde de irdelenebilir.