biber gazı kullanımdan kaldırılsın kampanyası

tüm ilgililere,

türkiye'de yaşanan kitlesel ve toplumsal olayları dağıtmak amacı ile kullandığınız biber gazı ve benzeri gaz fişekleri, görevli ve yetkililer tarafından uygunsuz bir biçimde kullanılmaktadır. bu tür caydırıcı unsurlar, göstericileri ve toplulukları dağıtmak yerine, yaralama ve öldürmeye yönelik biçimde kullanılmakta ve bir çok yaralanmaya hatta ölümlere sebebiyet vermektedir.

günümüzde yaşanan toplumsal olaylarda kullanılan gaz fişekleri ve biber gazları, açık bir biçimde yanlış ve vahşice kullanılmaktadır. kullanıldığı açık veya kapalı ortamda kamu sağlığını tehlikeye atan söz konusu bu maddeler; yine kamu sağlığı söz konusu olunca, hava ve çevreye biber gazı gibi zehirli bir maddeyi havaya ve doğrudan insan bedenine püskürtüp atmak suretiyle, eylemin 5237 sayılı türk ceza kanunu kapsamında inceleme altına alınması gerekmektedir.

ayrıca, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu'nun 3. maddesine göre: ''herkes, önceden izin almaksızın, bu kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına sahiptir.''

bir çok hukukçunun, sağlık görevlisi ve yetkilisinin; çevre ve halk sağlığını koruma örgütünün ve toplumun uyarılarını göz ardı etmeden, konunun gerekli biçimlerde ele alınmasını; ayrıca devlet mekanizmasının gerektirdiği unsurlarda, vatandaşı ve halkı koruyucu yasal önlemler talep etmekteyim.

uygulanan bu orantısız şiddetin, yaralanmaların ve ölümlerin baş sorumlusu olan bu tarz uygulamaların son bulmasını; güvenlik güçlerinin koruma ile yükümlü olduğu vatandaşların can ve mal güvenliklerine sahip çıkarak önlemler almasını talep etmekteyim.

saygılarımla.

desteklemek için : http://imza.la/biber-gazi-kullanimdan-kaldirilsin
http://galeri.uludagsozluk.com/r/metin-lokumcu-248871/