bildiri

elle dağıtılır, reklam gibi ticari çıkar gözetmeyen görsel manipülasyondur.