bilgi tutsaklıktır

aklı sınırlayan, kesinliği kabul edilmiş bilginin insanın düşünme yeteneğini sınırlandırması ve onu zincirlere vurmasıdır. bilgi felsefeyi yadsır. felsefenin şüpheci yaklaşımı bilginin kesinliğine uymaz. insan aklı ona öğretilen bilgiyi sorgulamadan, onun doğruluğunu kabul ederek bir hayat görüşü benimser. hiçbir şekilde yanlışlanamaz bilgi, insan aklının özgürlüğüne ket vurmaktadır. oysaki gerçeklikten sıyrılmak, öğretilmiş algıların dışına çıkmak kişinin üst insan modeline de kavuşmasını sağlayabilir. çok bilmek değil çok düşünmektir aslolan. bilgi insan aklına verilmiş bir cezadır.
kesinlikle doğru önerme.
cezaevleri(siyasi tutsaklar) düşünen, üreten adam dolu.