bilişsel davranışçı terapi

kaygı durumlarında kişinin kaçması yerine o durumlarla nasıl mücadele edebileceğini hastaya aktaran bir psikoterapi şeklidir. çocukluk çağından itibaren karşılaşılan deneyimler neticesinde kendimiz ve diğer insanlarla ilgili bir takım sarsılmaz inançlarımız oluşur, bu inançlar hayatımızın sonraki dönemlerinde de karşılaştığımız her bir durumda nasıl düşüneceğimize ve ne şekilde davranacağımıza etki ederler. bunlar zamanla sistem halini alırlar. dünyayı ve insanları algılama şeklimizi bu yerleşik inanç sistemimiz belirler. terapide yapılacak olan en önemli şey olumsuz otomatik düşüncelerin yanlışlığını ortaya koymak ve bireyin düşünce sistemini değiştirmektir. anksiyete bozuklukları, okb gibi nevrotik bozuklukların tedavisinde sıklıkla kullanılır. tedavi süresinin kısa olduğu söylenir. oldukça verimli bir terapi yöntemidir.
nevroz, nevrotik bozukluklar psikanaliz ekolüne ait kavramlar değil miydi yeah! cbt(bdt) daha çok algılama, biliş, öğrenme, bilişsel çarpıtma, gibi konseptler üzerinden ilerliyor diye biliyorum.

bu terapi yöntemi ile çözülen birçok semptomun sonradan tekrardan ortaya çıktığını duydum. türkiye temsilcisi hakan türkçapar olsa gerek.