binaenaleyh

bundan dolayı.. bunun için.. bunun üzerine anlamlarıyla cümlenin başında kullanılan arapça kökenli kelime.. eskimiş * siyasetçilerimizden birinin mütemmim cüzü haline gelmiştir ayrıca..
mamafih kelimesinin eş anlamlısı.
süleyman demirel tarafından zamanında çok sık kullanılan bir bağlaçtır. arapça kökenlidir.