bir ayrımcılık yöntemi olarak psikolojikleştirme

bir kişinin grubun varlığını ancak yaşadığı mağduriyetler üzerinden "hoş görme" hali. böylelikle "ama onun da başına şunlar geldi, ondan böyle davranıyor" denilerek kişinin, grubun mücadelesinin haklılığı yok sayılıp onu mağdur eden durumlar çözülmek istenmek yerine zaten hakkı olanı kaybettirmek isteyenlerce bu mağduriyete maruz bırakıldığı gözardı edilir. ve kişinin savunması da bağlamından koparılarak marjinalleştirilmiş, psikolojikleştirilmiş olur. çok farkedilmeyen sinsi bir ayrımcılık çeşididir. özellikle cis hetero kadınlar ve lgbti+lar, sistem dışı etnik ve dini kimlikler bu duruma sık sık maruz bırakılır.