bir küfür olarak götü sikli

özellikle orta anadolu bölgesinde yaşça büyük insanlar tarafından kullanılan küfürdür.