bloom taksonomisi

bloom'a göre öğrenme birden fazla şekilde gerçekleşir ve eğitim aktiviteleri de bu faktörden kaynaklı üç farklı alanda yapılır. bu alanlar; bilişsel, duygusal ve psikomotor alanlardır. eğitim sistemleri/sistemimiz daha çok bilişsel öğretimler üzerinde durduğu için bloom'un bilişsel alan taksonomisi genelde kısaca bloom taksonomisi olarak bilinmektedir.

bloom'un bilişsel taksonomisi

bu taksonomi çeşidi bilgi ve zihinsel becerilerin gelişimini içerir. bloom’a göre öğrencilerin düşünme seviyeleri en basitten en karışığa doğru altı seviyeden oluşmaktadır.

bilgi : önceden edinilen bilginin hatırlanması ve tanımlanması yani geri çağırınım olarak adlandırılabilir.

kavrama : yorumlama,başka sözcüklerle tanımlama,diğer biçimdeki malzeme ve materyallere dönüştürme ,problem yorumu olarak özetlenebilir.

uygulama : önceden edinilen bir bilgiyi yeni koşullarda kullanabilmek olarak özetlenebilir.matematik problemlerini bu kategoride ele alabiliriz.

analiz : elde olan verilerden mantıklı çıkarımlar yaparak çözmek,sonuç odaklı inceleme işlemi yapmak olarak özetlenebilir.

sentez : parçaları birleştirerek bütüne ulaşmak olarak adlandırılabilir.

değerlendirme : sorgulama diyebiliriz kısaca,bir bilgiyi doğru kriterleri seçerek sorgulamak.