bok çukuru

daha güzel bir söylemiyle foseptik.* bok çukuru la işte, daha güzel nasıl söyleyecen. efenim asıl mevzuya gelelim, şimdi, iki tür bok çukuru vardır. biri sızdırmalı biri sızdırmasız. sızdırmalı çukurda katı atıklar dışındaki sıvılar foseptik tabandan veya yanından toprağa sızar. sızdırmasızda ise tüm atıklar foseptik içinde kalır, çukur bokla dolduğunda vidanjörle alınıp, götürülür. hangi türden yapılacağına da çukurun açılacağı alanın özelliklerine bakılarak karar verilir. siz yine de bir bilene başvurun
homofobik heteroseksüellerin eşcinsel anal ilişkiyi aşağılamak için kullandıkları cümlede geçen söz öbeğidir.

"ak çukuruna sokmak varken, bok çukuruna sokmak niye?"