borazan

türkçe boru ile farsça -zen sonekinin evliliği. *
üfleyerek çalınan bir enstrüman-boru anlamında.